prof. UEP dr hab. KRZYSZTOF WALISZEWSKI

doktor habilitowany nauk ekonomicznych

dyscyplina finanse

profesor uczelni w Katedrze Pieniądza i Bankowośc, UEP

Nagrody







9 Miejsce w rankingu pracowników i katedr UEP za dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny za lata 2016-2017



Nominacja do Nagrody Beta 2017 za wybitne osiągnięcie w zakresie zarządzania finansami



Wręczenie nominacji podczas Międzynarodowej Konferencji Zarządzania Finansami, Kołobrzeg 2017



Link do strony z Wynikami: http://fmc.home.pl/article,1009.html

Nagroda Prezesa Polskiej Akademii Nauk w ramach X. Edycji Konkursu Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów w 2017 r.


Autor zdjęcia: Bartosz Proll



Źródło: knfpan.pan.pl/index.php

Protokół Komisji Konkursowej: Fin._110-17_24-J.Weclawski.pdf








Wręczenie nagród za najlepszą pracę magisterską w konkursie BFG



Wyróżnienie za pracę mgr w Konkursie Verba Veritatis w zakresie etyki biznesu



I Nagroda w konkursie na pracę mgr Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważoego Rozwoju





I Nagroda za najlepszą pracę doktorską o tematyce spółdzielczej , 2017 (promotor pomocniczy)
Wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę magisterską o tematyce spółdzielczej, 2017 (promotor)

Link z Wynikami konkursu:

http://sin.edu.pl/konkurs/konkurs-na-najlepsza-prace-mgr-dr-hab-menu/laureaci-konkursu-menu

Wyróżnienie za pracę licencjacką w XIII Konkursie VERBA VERITATIS na najlepszą prace z zakresu etyki biznesu





NAGRODA GŁÓWNA Prezesa Zarządu GPW za najlepszą pracę licencjacką na temat rynku kapitałowego, Warszawa, grudzień 2018
Link do artykułu z wynikami konkursu www.gpw.pl/aktualnosci