prof. UEP dr hab. KRZYSZTOF WALISZEWSKI

doktor habilitowany nauk ekonomicznych

dyscyplina finanse

profesor uczelni w Katedrze Pieniądza i Bankowości

 

Publikacje i cytowania


Jestem autorem publikacji z następujących obszarów tematycznych:

Doradztwo finansowe, pośrednictwo kredytowe, rynek consumer finance, finansowanie nieruchomości

KSIĄŻKI

 1. Pośrednictwo kredytowe w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010. – logo i spis treści
 2. Doradztwo finansowe w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010. – logo i spis treści
 3. Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce, red. G. Kotliński, K. Waliszewski, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012

Spis treści: spis%20tre%C5%9Bci%20Kotli%C5%84ski%20Waliszewski.doc
Opis monografii:
cedewu.pl/Instytucje-parabankowe-na-rynku-uslug-bankowych-w-Polsce-p312
4. Ryzyko w działalności gospodarczej. Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w okresie zagrożnia kryzysem, red. A. Janc, K. Waliszewski, Wydawnictwo UE Poznań, Poznań 2012
 

Spis treści: Spis%20tresci%20Janc%20Waliszewski.pdf

5. Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe w finansowym wspieraniu sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, red. A. Janc, K. Waliszewski, CeDeWu, Warszawa 2014


Spis treści: spis%20tresci%20Janc%20Waliszewski.doc
Opis monografii:
cedewu.pl/Fundusze-poreczeniowe-i-pozyczkowe-w-finansowym-wspieraniu-sektora-mikro-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-w-Polsce-p666

6. Europejska unia rynków kapitałowych, A. Janc, P. Mikołajczak, K. Waliszewski, wprowadzenie M. Zaleska, CeDeWu, Warszawa 2015


Spis treści: URK%20spis.pdf
Opis monografii:
cedewu.pl/Europejska-unia-rynkow-kapitalowych-Perspektywa-finansowania-przedsiebiorstw-w-Polsce-p1379
7. Model doradztwa finansowego w obszarze finansów osobistych na tle dośwuadczeń międzynarodowych, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2016


Spis treści: Doradztwo%20spis%20tre%C5%9Bci.pdf
Recenzja ksiażki: Prof. M. Dębniewska, WSB Gdańsk, Finance and Management, 1/2017
Recenzja%20Model%20doradztwa%20Prof.%20M.%20D%C4%99bniewska.pdf
Recenzja książk: Prof. W. Szpringer, Finanse, 1/2017
knfpan.pan.pl/images/Fin._110-17_25-W.Szpringer.pdf
Dostęp do monografii w trybie Open Access
www.ceeol.com/search/book-detail

NAGRODA PREZESA PAN W RAMACH X EDYCJI KONKURSU KOMITETU NAUK O FINANSACH PAN ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE FINANSÓW W 2017 r.

NOMINACJA DO NAGRODY BETA 2017 ZA WYBITNE OSIAGNIECIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA FINANSAMI

NAGRODA INDYWIDUALNA II STOPNIA REKTORA UEP ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE W ROKU  AKADEMICKIM 2016/2017
8. Rynek pozabankowych pożyczek konsumenckich w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2017, wprowadzenie: Andrzej Roter, Jarosław Ryba


spis treści: http://cedewu.pl/Rynek-pozabankowych-pozyczek-konsumenckich-w-Polsce-p1646
Recenzja monografii autortstwa prof. dr hab. W. Szpringera opublikowana na portalu www.alebank.pl:
alebank.pl/strefa-vip-pozyczki-bez-bankow/

NAGRODA INDYWIDUALNA II STOPNIA REKTORA UEP ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE W ROKU  AKADEMICKIM 2017/2018
 
 
9. Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Perspektywa banków, pośredników i doradców finansowych, CeDeWu, Warszawa 2017
 
spis treści i opis monografii
cedewu.pl/Spoleczna-odpowiedzialnosc-instytucji-finansowych-Perspektywa-bankow-posrednikow-i-doradcow-finansowych-p1901
O premierze monografii na III Kongresie Pośrednictwa Finansowego na stronie KPF:
kpf.pl/premiera-wydawnicza-monografii-prof-uep-dr-hab-krzysztof-waliszewski-red-spoleczna-odpowiedzialnosc-instytucji-finansowych-perspektywa-bankow-posrednikow-i-doradcow-finansowych-cedewu-warsza/

NAGRODA ZESPOŁOWA REKTORA UEP ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE W ROKU  AKADEMICKIM 2017/2018
 
10. Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Od teorii do praktyki, K. Waliszewski (red.), CeDeWu, Warszawa 2018


Spis treści i opis monografii:
cedewu.pl/Spoleczna-odpowiedzialnosc-instytucji-finansowych-od-teorii-do-praktyki-p2254

O premierze monografii na IV Kongresie Pośrednictwa Finansowego na stronie KPF
kpf.pl/spoleczna-odpowiedzialnosc-instytucji-finansowych-od-teorii-do-praktyki-k-waliszewski-red/

11.  Doradztwo finansowe w Polsce, wydanie II, Warszawa CeDeWu 2018


Spis treści i opis monografii:
cedewu.pl/Doradztwo-finansowe-w-Polsce-wyd-II-p2299
12. K. Waliszewski, I. D. Czechowska, Instytucje bankowe i niebankowe na rynku usług finansowych w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2019
Spis treści i opis monografii:
cedewu.pl/Instytucje-bankowe-i-niebankowe-na-rynku-detalicznych-uslug-finansowych-w-Polsce-p2443
13. 
14. Całościowe zarządzanie ryzykiem systemowym. Pandemia COVID-19, Edu-Libri, 2020
ARTYKUŁY
 1. Wypowiedź do artykułu w Gazeta Bankowa 8/2019 www.szkolenia-bdo.pl/o-nas/aktualnosci/733-niepokojace-kredyty-konsumpcyjne
 2. CSR JAKO PERSPEKTYWISTYCZNY OBSZAR DZIAŁALNOŚCI POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH w: Przewodnik dla Pośredników Finansowych 2018/2019 franczyzabanku.pl/csr-jako-perspektywistyczny-obszar-dzialalnosci-posrednikow-finansowych
 3. IMis-selling in Finance as an Effect of Excessive Concentration on Saleswona Dorota Czechowska,Krzysztof Waliszewski, Przedsiębiorczość i Zarządzani nr 1.1/2018 mis-selling-in-finance-as-an-effect-of-excessive-concentration-on-sales_Content%20File-PDF.pdf
 4. Perspektywy rozwoju pośrednictwa finansowego, Przewodnik dla Pośredników Finansowych 2017/2018 franczyzabanku.pl/perspektywy-rozwoju-posrednictwa-finansowego-w-polsce
 5. 25 lat pośrednictwa finansowego w Polsce, Przewodnik dla Pośredników Finansowych 2016/2017 franczyzabanku.pl/25-lat-posrednictwa-finansowego-w-polsce
 6. Od pośrednictwa kredytowego do doradztwa w planowaniu finansów osobistych – ewolucja modelu niebankowego pośrednictwa finansowego w Polsce, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, Vol 51, nr 4 Od%20po%C5%9Brednictwa%20do%20doradztwa.pdf
 7. Kto powinien płacić pośrednikowi kredytu hipotecznego – bank czy klient? Przyczynek do dyskusji na kanwie implementacji dyrektywy hipotecznej w Polsce, Nauki o finansach, 1/2017 Waliszewski_Kto_Powinien_Placic_Posrednikowi_Kredytu_2017.pdf
 8. Zmiany w pośrednictwie kredytowym w Polsce w wyniku implementacji dyrektywy hipotecznej (Changes in credit intermediation in Poland following the implementation of the Mortgage Credit Directive), Rozprawy ubezpieczeniowe, 2/2017, rf.gov.pl/ru/wp-content/uploads/2017/08/RU24_1.pdf
 9. Financialization of economy and the need for personal finance advisory services, e-Finance, e-finanse.com/article.php
 10. Europejski System Gwarantowania Depozytów jako trzeci filar unii bankowej, Bezpieczny Bank, 1/2016, www.bfg.pl/wp-content/uploads/2016/10/BB62.2.pdf
 11. Przewidywany wpływ dyrektywy hipotecznej na rynek pośrednictwa i doradztwa kredytowego w Polsce - studium teoretyczno-empiryczne, Finanse, 1/2016, knfpan.pan.pl/images/Fin._19-16_12-K.Waliszewski.pdf
 12. Dyrektywa hipoteczna i jej implementacja w Polsce – wymagania wobec pośredników i doradców kredytowych w: Wielowymiarowe aspekty rozwoju gospodarczego Finanse – Logistyka – Zarządzanie pod redakcją naukową Artura Zimnego, Wydawnictwo PWSZ Konin, Konin 2016 link do artykułu: aspekty_rozwoju_gospodarczego.pdf
 13. Rola doradcy finansowego w zapewnieniu skutecznej ochrony konsumenta na rynku usług finansowych, Finanse i prawo finansowe, 1/2016, link do artykułu 9_Waliszewski.pdf
 14. Europejski System Gwarantowania Depozytów jako trzeci filar unii bankowej, Bezpieczny Bank, 1/2016, link do artykułu EDIS.pdf
 15. Financialization of the economy and the need for personal finance advisory services, The Quarterly "e-Finanse", number vol. 12, nr 2 link do artykułu FINANCIALIZATION%20OF%20THE%20ECONOMY%20AND%20THE%20NEED.pdf
 16. Requirements for intermediaries and advisors in the area of mortgages resulting from Mortgage Credit Directive – implications for Poland, Financial Internet Quarterly „e-Finanse” 2014, vol.11 / nr 2, link do artykułu efinanse.pdf
 17. Czy Polska powinna przystępować do unii bankowej na zasadzie bliskiej współpracy z EBC (opcja opt-in)? w: A. Zimny (red.), Wybrane problemy i wyzwania gospodarcze. Ujęcie interdyscyplinarne, PWSZ Konin 2015 link do artykułu KWaliszewskiCzyPolskapowinna.pdf
 18. Standaryzacja w obszarze pośrednictwa i doradztwa kredytowego w Polsce w kontekście działań Związku Banków Polskich i Związku Firm Doradztwa Finansowego, Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, nr 2/2015 link do artykułu Standaryzacjawobszarzeposrednictwaidoradztwa.pdf
 19. Personal financial planning in Poland against the background of international experience, Nauki o finansach 4/2014, Wydawnictwo UE Wrocław  link do artykułu Personal%20financial%20planning%20in%20Poland%20against%20the%20background%20of.pdf
 20. Polski rynek doradztwa finansowego na tle największych rynków europejskich, współautor Franciszek Zięba, Gazeta Finansowa, 22  maja 2015, artykuł jako część raport DORADZTWO FINANSOWE link do artykułu Polskirynekdoradztwanatlenajwi%C4%99kszychrynk%C3%B3weuropejskich.jpg
 21. Certyfikaty mają znaczenie!!, współautor Franciszek Zięba, Gazeta Finansowa, 22  maja 2015, artykuł jako część raport DORADZTWO FINANSOWE link do artykułu Certyfikatymajaznaczenie.jpg
 22. Planowanie finansów osobistych (zarządzanie finansami osobistymi) z udziałem doradców finansowych – znaczenie dla gospodarstw domowych i gospodarki, Problemy Zarządzania, M. Górski (red.), Współczesne wyzwania w bankowości i finansach, 4/2014, t. 1, link do artykułu Planowanie%20finans%C3%B3%20osobistych.pdf
 23. Instytucje parabankowe w Polsce – analiza SWOT ich działalności w: WSPÓŁCZESNE WYZWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I REGIONÓW pod redakcją Artura Zimnego, PWSZ, Konin 2014 link do artykułu  Wspolczesne%20wyzwania%20rozwoju%20przedsiebiorstw%20i%20regionow.pdf
 24. Od koncepcji do realizacji - szanse i zagrożenia unii bankowej dla sektora banków komercyjnych w Polsce, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2015
 25. Potrzebujemy regulacji rynku z F. Ziębą, Gazeta Finansowa, 28.11.2014 r. 24.pdf
 26. Doradztwo finansowe w świetle dyrektywy MIFiD II, Gazeta Finansowa, 28.11.2014 r., Biznes Raport Inwestor GF, MIFiDII.jpg
 27. Miejsce i rola funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w gospodarce jako instytucji mikrofinansowych (w skali mikro-, mezo i  makroekonomicznej) / red. Alfred Janc, Krzysztof Waliszewski. [Aut.] Waliszewski . Krzysztof. // W : Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe w finansowym wspieraniu sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - Warszawa : CeDeWu, 2014
 28. Współczesne dylematy doradztwa finansów osobistych / Waliszewski . Krzysztof. - Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych - Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2014. Wspolczesnedylematy.pdf
 29. Modele wynagradzania osobistych doradców finansowych – doświadczenia polskie a rozwiązania międzynarodowe / Waliszewski . Krzysztof. - Paradygmat finansowy w obliczu współczesnej ekonomii - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej (WSB) w Poznaniu, 2014. Modele%20wynagradzania.pdf
 30. Nowy wymiar działalności instytucji finansowych, Gazeta Finansowa, 28.02.2014 r. GazetaFinansowa28.02.pdf
 31. Rentowność działalności spółek doradztwa finansowego w Polsce w okresie przedkryzysowym i w dobie kryzysu finansowego, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 2, 300/2014 Rentownoscdzialano%C5%9Bci.pdf
 32. Kanały oddziaływania na branżę doradztwa finansowego w Polsce, Zarządzanie i Finanse, 2/1 2013, Kanalyoddzialywania.pdf
 33. Zarządzanie finansami osobistymi w Polsce a koniunktura gospodarcza, Handel Wewnętrzny marzec-kwiecień 2013 (A) t. 2 ZARZ%C4%84DZANIE%20FINANSAMI%20OSOBISTYMI%20W%20POLSCE.pdf
 34. Zarządzanie zadłużeniem jednostek samorządu terytorialnego w Polsce / red. Roma Fimińska-Banaszyk, Artur Zimny (red.), Doskonalenie zarządzania w samorządach lokalnych - Konin : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Koninie, 2013. doskonalenie_zarzadzania_w_samorzadach_lokalnych.pdf
 35. Narzędzia marketingu mix wykorzystywane przez spółki doradztwa finansowego w Polsce w: Marketing przyszłości: strategie, instrumenty. Wybrane aspekty marketingu w handlu i usługach - Szczecin : Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług (US) Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013 Narz%C4%99dziamarketingmix.pdf
 36. Koncepcja unii bankowej – szanse i zagrożenia dla sektora banków komercyjnych w Polsce, M. Zaleska (red.), Warszawa 2013 Koncepcjauniibankowej.pdf
 37. Każda zmiana, to zmiana na lepsze? Szanse i zagrożenia przejęć i fuzji, Gazeta Finansowa, Ka%C5%BCda%20zmiana,%20to%20zmiana%20na%20lepsze.pdf
 38. Licencjonowanie doradców finansowych jest potrzebne?, Gazeta Finansowa, 7.12.2012 r. Licencjonowanie%20doradc%C3%B3w%20finansowych%20jest%20potrzebne.pdf
 39. Działalność doradców finansowych w Polsce – szanse i zagrożenia / red. Grzegorz Kotliński, Krzysztof Waliszewski. [Aut.] Waliszewski . Krzysztof. // W : Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce - Warszawa : CeDeWu, 2012.
 40. Działalność instytucji mikrofinansowych w Polsce na przykładzie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych / red. Grzegorz Kotliński, Krzysztof Waliszewski. [Aut.] Paluszak Grzegorz, Waliszewski . Krzysztof. // W : Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce - Warszawa : CeDeWu, 2012.
 41. Finansowanie przedsiębiorstw w postaci pożyczek od udziałowca - aspekty prawne, ekonomiczne i podatkowe / red. Alfred Janc, Krzysztof Waliszewski. [Aut.] Waliszewski . Krzysztof. // W : Ryzyko w działalności gospodarczej : Finansowane małych i średnich przedsiębiorstw w okresie zagrożenia kryzysem - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2012.
 42. Miejsce i rola parabanków w systemie finansowym i gospodarce / red. Grzegorz Kotliński, Krzysztof Waliszewski. [Aut.] Waliszewski . Krzysztof. // W : Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce - Warszawa : CeDeWu, 2012.
 43. Model certyfikacji i licencjonowania działalności doradców finansowych w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych / red. Beata Filipiak, Joanna Fila. [Aut.] Waliszewski . Krzysztof. // W : System finansowy a rozwój gospodarczy : szanse i zagrożenia - Warszawa : Difin, 2012.
 44. Rynek kart kredytowch kupieckich private label w Polsce - analiza korzyści stron współpracujących przy ich emisji i obsłudze / red. Sławomir Cieśliński. [Aut.] Waliszewski . Krzysztof. // W : Polskie karty 2013 : almanach : rynek, firmy, ludzie, wiedza - Warszawa : Medien Service Sławomir Cieśliński, 2012.
 45. Zarządzanie finansami przez doradców finansowych w okresie kryzysu, Zeszyty naukowe Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Koninie, Wydawnictwo PWSZ Konin, Konin 2012. Zarzadzaniefinansami.pdf
 46. Europejskie standardy doradztwa finansowego w Polsce W : I. Pyka, J. Cichorska (red.), Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Bankowość - Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2012. S. 479-490 Europejskie%20standardy%20doradztwa%20finansowego.pdf
 47. Wpływ opodatkowania na poziom i strukturę oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w: J. Głuchowski , K. Piotrowska-Marczak, J. Fila (red.), Konsekwencje zmiany obciążeń podatkowych w Polsce, Difin, Warszawa 2013
 1. Model certyfikacji i licencjonowania działalności doradców finansowych w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych / red. Beata Filipiak, Joanna Fila w:System finansowy a rozwój gospodarczy. Szanse i zagrożenia - Warszawa : Difin, 2012. S. 100-120

 1. Rola doradców finansowych w zarządzaniu finansami gospodarstw domowych w Polsce w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia-tendencje światowe a rynek polski, Krzysztof Jajuga(Red.), Wanda Ronka-Chmielowiec(Red.), Wydawnictwo UE Wrocław, Wrocław 2011 Roladoradcowfinansowych.pdffoto
 2. Profesjonalne doradztwo finansowe jako wyzwanie współczesnego pośrednictwa finansowego / Waliszewski . Krzysztof. // W : Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość - Wrocław : Akademia Ekonomiczna (AE) we Wrocławiu, 2011. – logo Doradztwofinansowejakowyzwanie.pdffoto
 3. Współpraca banków i doradców finansowych w Polsce – szanse i zagrożenia dla banków i sektora bankowego, Bezpieczny Bank, 3/2010. Link do artykułu
 4. Zadyszka – czy tylko chwilowa?, Miesięcznik Bank, 9/2010.Link do artykułu
 5. Ryzykowne pośrednictwo kredytowe, Miesięcznik Bank, 4/2010. Link do artykułu
 6. Zarządzanie finansami osobistymi w Polsce, W. Przybylska-Kapuścińska, J. Handschke (red.), Rynki finansowe i ubezpieczenia, Zeszyt Naukowy nr 141, Wydawnictwo UE Poznań, Poznań 2010, Zarzadzaniefinansami1.pdf
  foto
 7. Doradztwo finansowe w Polsce, Zeszyty naukowe Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Koninie, Wydawnictwo PWSZ Konin, Konin 2011. Link do artykułu
 8. Nadzór i licencjonowanie doradców finansowych i pośredników kredytowych a stabilność i bezpieczeństwo polskiego systemu bankowego w: A. Janc (red.), Stabilizowanie sektora bankowego w okresie kryzysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Zeszyt Naukowy nr 155, Poznań 2010. Nadz%C3%B3rilicencjonowanie.pdf
  foto
 9. Sposób na kryzys dla partnerów, artykuł na temat wpływu kryzysu finansowego na ekspansję banków w zakresie sieci placówek partnerskich, Miesięcznik Bank, 9/2009. Link do artykułu
 10. Pośrednikom też jest ciężko, artykuł na temat wpływu kryzysu finansowego na działalność pośredników kredytowych, Miesięcznik Bank, 4/2009. Link do artykułu
 11. Coraz trudniejsze doradztwo, temat numeru, podsumowanie działalności doradców finansowych od początku ich istnienia na rynku, Miesięcznik Bank, 3/2009. Link do artykułu
 12. Wiatrem w Żagiel, Magazyn spółki Żagiel Na fali, 7-8/2008. Link do artykułu
 13. Działalność instytucji pośrednictwa kredytowego na rynku kredytów konsumpcyjnych w Polsce, Zeszyty doktoranckie AE Poznań, zeszyt nr 31 3_k.waliszewski_z31.pdf
 14. Społeczna rola instytucji pośrednictwa kredytowego na tle rozwoju rynku kredytów konsumpcyjnych w Polsce, Studia doktorantów AE w Poznaniu, Gospodarka, finanse i społeczeństwo, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2008, red. nauk. Wiesława Przybylska-Kapuścińska. - logo foto
 15. Działalność instytucji doradztwa finansowego na tle rozwoju rynku kredytów hipotecznych, materiały z VI Seminarium Doktorantów, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Finanse i bankowość pod redakcją prof. dr hab. Doroty Korenik, Wrocław 2007.
 16. Kierunek Wschód – artykuł na temat ekspansji polskiego rynku consumer finance wschód – do Rosji i na Ukrainę, Miesięcznik Bank, 7-8/2007. Link%2