prof. UEP dr hab. KRZYSZTOF WALISZEWSKI

doktor habilitowany nauk ekonomicznych

dyscyplina finanse

profesor nadzwyczajny w Katedrze Pieniądza i Bankowości, UE Poznań